O nama

Agroflora doo

Kompanija posluje od 1996.godine.
Osnovna djelatnost kompanije je finalizacija u primarnoj preradi drveta.
Glavni proizvodi nalaze prostor i plasiraju se na tržišta Austrije,Slovenije,Italije,Španije,Belgije,Srbije,Hrvatske,Kine,Japana,Irana,
UAE,Turske.
Proizvodnja se obavlja u vlastitoj pilani i pogonima za finalnu preradu drveta. Preduzeće raspolaže odgovarajućom opremom za preradu drveta, i transportnim sredstvima za eksterni i interni transport sa kapaciteima opreme za sušenje drveta od 1 000m3, a opreme za parenje 60m3 i opreme za termotreiranje 20m3.
Najznačajniji segment je sistem za termalnu obradu drveta na visokim temperaturama tzv. TERMO WOOD, što predstavlja jednu od najnaprednijih tehnologija koje se
koriste u ovoj branši.