Pilanski tesani proizvodi

STOLOVI PRAVLJENI
OD MASIVNIH DRVENH PLOČA

Ploče od masivnog drveta spojene dužinski i širinski,
Proizvodnja lijepljenog lameliranog drveta – nosač.